Về Upkynang.com

Tìm hiểu về định hướng và cách mà Upkynang.com sẽ hỗ trợ bạn.

Bắt kịp xu hướng E-learning.

Upkynang.com là nền tảng khóa học trực tuyến được xây dựng để đáp ứng xu hướng học tập mới của giáo dục hiện đại.

Định hướng

Level up cùng Upkynang.com

Là nền tảng khóa học trực tuyến hướng dẫn các kỹ năng Digital Marketing và cách áp dụng những kỹ năng đó vào công việc một cách hiệu quả.

Upkynang.com tin rằng sự khác biệt giữa mỗi cá nhân chính là kiến thức và kỹ năng mà người đó sở hữu. Xã hội hiện đại sẽ trả công cho bạn dựa vào kỹ năng mà bạn có.

Dựa trên niềm tin đó, Upkynang.com tập trung xây dựng các khóa huấn luyện kỹ năng, trước hết là về Digital Marketing – tập trung vào tính thực chiến để đảm bảo học xong, bạn có thể áp dụng vào công vực thực tiễn.