Đăng ký học dễ dàng với 3 bước.

Bạn sẽ nhận được tài khoản đăng nhập vào khóa học chỉ trong 5 phút sau khi đăng ký hoàn tất.

ĐĂNG KÝ
Theo 3 bước sau.

Nếu bạn cần hỗ trợ có thể liên hệ theo thông tin ở bên dưới website.

Chọn khóa học trên upkynang.com mà bạn muốn đăng ký.

Bạn chuyển khoản theo thông tin bên dưới.

  • Ngân Hàng: Vietcombank
  • Tên: Lê Phước Lợi
  • STK: 0381000505473
  • Hoặc Momo: 0972.829.830

Nội dung chuyển khoản: Email và số điện thoại của bạn.

Sau khi hoàn tất thanh toán, hãy kiểm tra email của bạn để nhận được thông tin đăng nhập vào khóa học.