Đăng ký thành công 

Bạn bấm vào nút bên dưới để vào lớp học !

Free

( Lưu ý: nếu bạn đang xem bằng điện thoại, bạn cần mở điện thoại và quét QR zalo bên dưới để vào nhóm học.)

Bước 1: bạn mở app zalo trên điện thoại của bạn và bấm vào icon như hình bên dưới.

Bước 2: bạn quét mã QR bên dưới để vào lớp học.

>