7 Module UP Training 

Bạn chọn học theo thứ tự từng module, đặc biệt là module 2 về các kỹ năng marketing online, đó là nền tảng giúp bạn làm việc có hiệu quả. Đây là chương trình học dài hạn, bạn không nên nóng vội.

>
Khóa Dạy Nghề Freelancer, Kiếm Tiền Online, Kinh Doanh Online Cho Người Mới Xem Chi Tiết