(Phần thực hành) Thực Hành Viết Bài Chuẩn SEO

Hướng dẫn thực hành với 5 bước bên dưới, bạn xem video để hiểu rõ cách thực hành.

  1. Bước 1: Chọn chủ đề mà bạn muốn viết
  2. Bước 2: Nghiên cứu từ khóa với kwfinder.com
  3. Bước 3: Chọn được 1 từ khóa bạn muốn viết
  4. Bước 4: Viết bài theo hướng dẫn ở 9 video đã học.
  5. Bước 5: Đăng bài lên website và tối ưu SEO.