Bài 11: Hướng dẫn sử dụng Group DM để tăng follow instagram.

Hướng dẫn sử dụng group dm để tăng tương tác và tăng followers instagram.

DM group là gì?

 • DM là viết tắt của từ Direct Messenger.
 • Trên instagram sẽ có các nhóm DM với người dùng cùng lĩnh vực để tăng tương tác chéo cho nhau.
 • Có DM group phải trả phí mới được vào và cũng có DM Group miễn phí.
 • Loại DM Group: DM group like chéo – DM Group comment chéo – DM Group like và comment chéo.

DM Group có tác dụng gì ?

 • Thuật toán của instagram đã nói ở bài 6: Instagram đánh giá các bài đăng có nhiều tương tác là nội dung hữu ích => nội dung hữu ích thì được instagram hiển thị đến nhiều người hơn => giúp tăng followers instagram tự nhiên.
 • Hiểu rõ thuật toán đó, DM Group tập hợp người dùng thực trên instagram để tăng tương tác chéo cho nhau => nhiều tương tác => hiển thị đến nhiều người => tăng followers.

Tham gia DM Group miễn phí trên Telegram

 • Bước 1: bạn tải ứng dụng telegram về điện thoại, đăng ký 1 tài khoản bằng sđt bạn đang dùng.
 • Bước 2: Truy cập trang này: https://wolfglobal.org/best-telegram-groups/ để tham gia nhóm dm group instagram trên telegram.
 • Bước 3: chọn nhóm DM group để tương tác như: like, comment hoặc cả 2.
 • Ví dụ: Nhóm dm group comment có ghi DX15 có nghĩa là bạn phải comment 15 bài viết trước đó thì mới được bỏ link bài viết instagram của bạn vào nhóm ( bạn sẽ nhận được 15 comment lại từ 15 người dùng khác nhau)
 • Tương tự với các nhóm DX5 và DX20, chú ý loại nhóm là like hay comment.
 • Không được ăn gian, vì bot sẽ tự động phát hiện và cảnh báo bạn nếu bạn comment hay like chưa đủ mà đã bỏ link bài viết instgaram vào.
📌TÓM TẮT: DM group rất hiệu quả nếu bạn chăm chỉ tương tác chéo, cũng không mất nhiều thời gian mỗi ngày nhưng nếu bạn chăm chỉ bạn sẽ nhận được rất nhiều tương tác trên bài viết và giúp tăng lượt hiển thị => tăng followers instagram tự nhiên.