Video 16: Nghiên Cứu Từ Khóa Để Viết Nội Dung Cho Website

Ahrefs là công cụ nổi tiếng trong cộng đồng SEO, hỗ trợ bạn nhiều tính năng.

Video này mình hướng dẫn bạn sử dụng Ahrefs để nghiên cứu từ khóa và đánh giá độ cạnh tranh của từ khóa để viết bài.

Bởi vì nếu bạn chọn những từ khóa độ canh tranh cao, dẫn đến không xếp hạng được, không cạnh tranh nổi với các website khác => website của bạn không được ai biết đến.