Bài 4: Cách nghiên cứu ngách để kinh doanh online trên instagram.

NGHIÊN CỨU NGÁCH ĐỂ BÁN HÀNG ONLINE
A. NGHIÊN CỨU NHÂN KHẨU HỌC
📌Xem lại thống kê về nhân khẩu học của người dùng instagram tại Việt Nam:
  • Số lượng: 5.286.400 người dùng ( thống kê tháng 1/2020)
  • Giới tính: 60.8 % là nữ / 39.2% là nam.
  • Độ tuổi:
  • Chiếm lớn nhất là: 18-24 tuổi ( 54.9% = gần 3 triệu người)
  • Chiếm thứ hai là: 25 – 34 tuổi ( 25.34% = gần 1.3 triệu người)
  • chiếm thứ ba là: 13- 17 tuổi ( 13.2% = 600 ngàn người)
  • **Nhóm còn lại: **35-65 tuổi ( 6.9% = hơn 300 ngàn người).
⏩ Từ thống kê trên, xem ngược lại sản phẩm của bạn muốn bán cho lứa tuổi nào ? giới tính nào ?
⏩ Với instagram, những sản phẩm đắt tiền và dành cho nhóm tuổi lớn tuổi sẽ khó bán – chú trọng các sản phẩm về thời trang, làm đẹp, ẩm thực….
B. NGHIÊN CỨU QUA HASHTAG
*Sử dụng hashtag để xem độ quan tâm của người dùng về sản phẩm hay sở thích nhiều hay ít trên instagram.
*Ví dụ:
⏩ Điều này có nghĩa gì ? lượng quan tâm về những sản phẩm này trên instagram rất lớn và có nhiều người đang bán, họ bán được thì mình bán được. Bạn có thể sử dụng hashtag sản phẩm của bạn để kiểm tra.
📌 TÓM TẮT: Đối với bán hàng online, thì bạn chỉ cần dựa vào yếu tố nhân khẩu học như độ tuổi, giới tính là biết được sản phẩm nào bán tốt hay không bán tốt trên instagram.