Video 18: Hướng Dẫn Thiết Kế Hình Ảnh/ Video / Infographic

Gợi ý cho bạn 3 công cụ để bạn thiết kế ảnh, inforgrapfics hoặc video.
1. Canva.com => thiết kế hình ảnh.
2. Piktochart.com => inforgraphics, báo cáo
3. Renderforest.com => tạo video, intro