Bài 12: Case study về cách tăng 100 follow instagram mỗi ngày.

  • Với công thức trên, mình đã áp dụng vào nhiều tài khoản khác nhau và hiệu quả rất tốt.
  • Dưới đây là case study về tài khoản instagram mình đang làm:

CHỈ VỚI 4 BÀI ĐĂNG MỖI NGÀY – MỖI BÀI ĐĂNG 1 NHÓM HASHTAG KHÁC NHAU GIÚP MÌNH TĂNG 100-150 FOLLOWERS MỖI NGÀY.

  • Niche: Những người yêu chó German Shepherd
  • 4 nhóm hashtag tương ứng:
  • Nhóm 1:
  • Nhóm 2:
  • Nhóm 3:
  • Nhóm 4:

DEMO 12 NGÀY, MỨC TĂNG DAO ĐỘNG TỪ 100-150 FOLLOWERS MỖI NGÀY.

Bạn xem chi tiết bên dưới.
 
Một vài tài khoản mới áp dụng thủ thuật này và đã tăng dần khá tốt.