Video 17: Cách Viết Nội Dung Fanpage & Bài Quảng Cáo Facebook Thu Hút

Bài học này mình sẽ tập trung thảo luận về tư duy viết nội dung cho facebook.

1. Viết nội dung cho fanpage.
• Viết những gì mà bạn có.
• Viết những gì mà khách hàng thích.
• Tập trung viết nội dung mang tính giải trí, xu hướng.
• Nghiên cứu đối thủ.
2. Viết nội dung để chạy quảng cáo facebook.
Hiểu rõ hành vi khách hàng.
1. Bị thu hút bởi bài quảng cáo: mà cách tốt nhất để thu hút khách hàng là bạn cần tạo nội dung nổi bật, chất lượng.
2. Dừng lại và đọc quảng cáo: sau khi bị thu hút bởi bài quảng cáo, người dùng dừng lại và xem quảng cáo của bạn nói về điều gì ?
3. Cân nhắc: đọc quảng cáo xong, người dùng sẽ cân nhắc: quảng cáo này có liên quan đến mình không ? mình có cần sản phẩm/dịch vụ này không ?
4. Tương tác hoặc rời đi: nếu nội dung quảng cáo có liên quan đến khách hàng, họ sẽ tương tác còn nếu không họ sẽ lướt qua bạn.