Bài 5: Cách nghiên cứu ngách để làm MMO trên instagram.

NGHIÊN CỨU NGÁCH ĐỂ LÀM MMO
1. Chọn ngách: Làm MMO dù làm theo hình thức nào: Affiliate Marketing, ClickBank, Drop Shipping hay T-Shirts – điều đầu tiên là phải chọn ngách (niche).
2. Cách để tìm ngách làm MMO:
…………………………………….
 • Pinterest: mạng xã hội ý tưỡng này là nơi rất tốt để tìm ngách hoặc tìm nội dung post bài cho instsgaram.
📌 Thật ra chỉ cần google là bạn có thể nghiên cứu được ngách muốn làm.
3. Nghiên cứu ngách trên instagram:
Việc tìm ngách và nghiên cứu ngách trên instsagram bạn nên làm song song cùng nhau.
Ví dụ: List Hobbies mình chọn được 10 ngách:
 • Hiking ( những người thích đi bộ đường dài)
 • Camping ( những người thích cắm trại)
 • Fishing ( những người thích câu cá )
 • Hunting ( những người thích đi săn)
 • Rock Climbing ( những người thích leo núi)
 • Backpacking ( những người thích “xách ba lô lên và đi” )
 • Biking ( những người thích xe đạp leo núi )
 • Diving ( những người thích lặn biển )
 • Canoeing ( những người thích chèo xuống canoeing)
 • Cycling ( những người thích đạp xe)
Mình kiểm tra những ngách này trên instagram xem có nhiều sự quan tâm hay không ?
 • Hiking với hashtag #hiking có 51,847,826 bài viết liên quan.
 • Camping với hashtag #camping có 27,708,820 bài viết liên quan.
 • Fishing với hashtag #Fishing29,940,423 bài viết liên quan.
 • Hunting với hashtag #Hunting12,093,350 bài viết liên quan.
 • Rock Climbing với hashtag #RockClimbing3,998,381 bài viết liên quan.
 • Backpacking với hashtag #Backpacking13,794,584 bài viết liên quan.
 • Biking với hashtag #Biking4,251,524 bài viết liên quan.
 • Diving với hashtag #Diving8,075,179 bài viết liên quan.
 • Canoeing với hashtag #Canoeing786,234 bài viết liên quan.
 • Cycling với hashtag #Cycling25,300,663 bài viết bài viết liên quan.
📌 Trong 10 ngách trên, lượng hashtag quan tâm mỗi ngách là rất lớn, đặc biệt là ngách Hiking, Fishing, Camping và Cycling.

📌 Nếu quyết định làm 10 ngách trên, mình sẽ loại ngách Canoeing vì ngách này chỉ có 786,234 bài viết liên quan.
📌 TÓM TẮT: ngách bạn muốn làm phải có lượng quan tâm lớn thông qua số lượng bài viết có hashtag chính của ngách. Trước đây mình chỉ làm ngách nào có lượng hashtag từ 1 triệu trở lên, ít hơn mình loại.
💥Bạn áp dụng tương tự để kiểm tra ngách muốn làm!