Video 11: Các Loại Landing Page – Tại Sao Cần Dùng Landing page.

Phần học về landing page, các bạn chỉ cần theo dõi video và đọc bài viết này thật kỹ, landing page sẽ không phải là điều gì đó “Cao siêu” hay khó hiểu mà các bạn sẽ thấy, nó rất bình thường là đằng khác.