Khóa Học Quảng Cáo
 Instagram A-Z

  • Học online - hỗ trợ 24/7
  • Không giới hạn số lần học
  • Thời gian học linh hoạt
  • Không có phí phát sinh.
  • Kiến thức dễ hiểu, thực chiến.

Học Phí: 800.000 VND

  • Nội Dung Khóa Học

  • Những Gì Bạn Sẽ Nhận Được

  • Về Tác Giả  

Video 1: Tổng quan về quảng cáo instagram (thuật ngữ, tư duy, chính sách...)


Video 2: Những sản phẩm nào có thể chạy quảng cáo trên instagram


Video 3: Chuẩn bị tài nguyên cần có để chạy quảng cáo instagram.


Video 4: Các cách chạy quảng cáo instagram bạn cần biết


Video 5: Chạy quảng cáo instagram với tài khoản instagram doanh nghiệp


Video 6: Chạy quảng cáo instagram với trình quản lý quảng cáo facebook


Video 7: Hướng dẫn chọn mục tiêu quảng cáo instagram 


Video 8: Hướng dẫn cách target trong quảng cáo instagram


Video 9: Hướng dẫn cách đặt ngân sách cho quảng cáo instagram


Video 10: Hướng dẫn cách làm content thu hút cho quảng cáo instagram


Video 11: Hướng dẫn cách đọc thông số và điều chỉnh quảng cáo instagram


Video 12: Những lưu ý khi chạy quảng cáo instagram


Hỏi & Đáp