Khóa Học Quảng Cáo

 Facebook A-Z

  • Học online - hỗ trợ 24/7
  • Không giới hạn số lần học
  • Thời gian học linh hoạt
  • Không có phí phát sinh.
  • Kiến thức dễ hiểu, thực chiến.

Học Phí: 1.000.000 VND

  • Nội Dung Khóa Học

  • Những Gì Bạn Sẽ Nhận Được

  • Về Tác Giả  

Video 1: Tại Sao Bạn Nên Chọn Facebook Để Bán Hàng Online


Video 2: Hiểu Về Facebook Để Bán Hàng Online Hiệu Quả


Video 3: Tạo Fanpage Và Tài Khoản Quảng Cáo Facebook


Video 4: Chọn Đúng Mục Tiêu Chiến Dịch Quảng Cáo Facebook


Video 5: Cách Đặt Ngân Sách Quảng Cáo Facebook A-Z


Video 6: Hướng Dẫn Target Theo Đối Tượng Cốt Lõi


Video 7: Cài Đặt Vị Trí Hiển Thị Quảng Cáo Facebook


Video 8: Cách Làm Nội Dung Quảng Cáo Facebook Thu Hút


Video 9: Hiểu Rõ Cách Facebook Phân Phối Quảng Cáo Của Bạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Video 10: Hướng Dẫn Các Thủ Thuật Seeding Cho Bài Quảng Cáo Facebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Video 11: Cách Chạy Quảng Cáo Facebook Messenger Hiệu Quả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Video 12: Thủ Thuật Chạy Quảng Cáo Facebook Lead Hiệu Quả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Video 13: Cách Chạy Quảng Cáo Facebook Thu Hút Tương Tác Like, Share & Comment


Video 14: Cách Chạy Quảng Cáo Facebook Bán Hàng Với Website/Landing Page


Video 15: Cách Target Quảng Cáo Facebook Theo Đối Tượng Tùy Chỉnh


Video 16: Những Lỗi Hay Gặp Khi Chạy Quảng Cáo Facebook & Cách Khắc Phục 


Hỏi & Đáp