Hướng dẫn cách đăng ký ai tool content

Bạn làm theo các bước sau

  1. 1
    Bạn truy cập vào đây, sau đó bạn bấm vào mục "Pricing"
  2. 2
    Bạn nhấp vào mục ''Try now for free''
  1. 3
    Bạn điền thông tin đăng ký bao gồm name, email, mật khẩu. (lưu lại thông tin kẻo quên)

Như vậy là xong, bạn đã tạo được tài khoản, bạn sẽ truy cập được trang quản trị, TOOL cho bạn 3 ngày FREE, sau khi kết thúc 3 ngày, bạn sẽ chọn 1 gói bằng cách bấm vào "Choose a plan'' như ảnh dưới.

Bạn chọn gói $59 và bấm tiếp "Choose Plan''.

Sau đó bạn sẽ thấy giá, ngoài chi phí tool còn thêm thuế VAT (anh quên vụ này), bạn bấm "Continue''

Sau đó, bạn điền thông tin thẻ Visa của mình vào và nhấn ''Subscribe Now''

Như vậy là xong, bạn đã đăng ký tool 1 tháng, với gói 2 người dùng, không giới hạn số từ.

>