Đăng Ký Affiliate UPkynang.com

Điền đầy đủ thông tin của bạn để đăng ký, vui lòng điền đúng mọi thông tin để team UPkynang có thể đối chiếu trong việc thanh toán hoa hồng.


    Lưu ý:

    • Chỉ cần bạn điền đầy đủ thông tin là đã đăng ký thành công, bạn có thể bấm vào mục đăng nhập bên dưới để bắt đầu lấy link affiliate và chia sẻ.
    • Lưu lại thông tin đăng nhập, mật khẩu chỉ cấp 1 lần.
    • Nếu bạn là học viên cũ, bạn phải dùng email mới để tạo tài khoản affiliate
    >