Đăng Ký Affiliate Program Với UPkynang.com

Trở thành đối tác UPkynang...

...Chia sẻ khóa học và nhận hoa hồng.

Quyền lợi mà bạn nhận được:

Hoa hồng lên đến 50%

Để khích lệ và trân trọng công sức của từng thành viên khi làm partner với UPkynang.

Có tài liệu hướng dẫn

Tất cả những tài liệu liên quan để hỗ trợ bạn tìm kiếm khách hàng tốt nhất.

Tham gia nhóm hỗ trợ

Bạn sẽ được tham gia nhóm kín để hỗ trợ khi cần thiết.

Cách đăng ký chương trình Affiliate Program

 

Hiện tại, UPkynang.com không nhận partner tùy tiện, để đăng ký chương trình affiliate trên UPkynang chúng tôi sẽ phỏng vấn bạn vài câu hỏi trước khi quyết định bạn có tham gia nhóm partner của UPkynang hay không. Nếu bạn muốn, hãy nhắn tin về fanpage để bắt đầu phỏng vấn.