Content Marketing A-Z

Với hơn 20 video, khóa học sẽ dạy bạn những kỹ năng viết content thực chiến mà nhà tuyển dụng thường yêu cầu như: viết content chuẩn SEO, viết content fanpage, viết content chạy quảng cáo facebook…